Vår vision

Vår visjon er å kunne tilby optimal tannbehandlingen på en så enkel og smertefri måte som mulig. Tannlegene ved klinikken holder seg faglig oppdatert ved å delta på kurs flere ganger pr år.

Om oss

Hvem er vi:

Bjørn Hanvold, tannlege
Bjørn har jobbet som tannlege siden 1973. Etter å ha jobbet for Den offentlige tannhelsetjenesten i et par år ble han militærtannlege ved Hans Majestet Kongens Garde i 1975-76. Siden 1978 har han drevet privatpraksis i Oslo. Han har deltatt på en rekke kurs opp gjennom årene, og er den på klinikken med bredest erfaring fra allmennpraksis. Han er for øvrig godkjent for implantatprotetikk med trygdestønad slik at pasienter med tannkjøttsykdom og de som har vært utsatt for ulykke o.a. kan få utført implantatbehandling med økonomisk stønad fra folketrygden.

Karl Iver Hanvold, tannlege & lege
Karl Iver har jobbet som tannlege siden 2001. I 2008 fullførte han medisinstudiet og var halvannet år i turnus etter dette. Han jobber først og fremst med småkirurgiske inngrep hos oss (fjerning av visdomstenner og innsetting av tannimplantater) i tillegg til noe implantatprotetikk. Han har spesialkompetanse i implantatprotetikk og i lystgass-sedasjon. Karl Iver er for tiden under videreutdannelse ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, Univeristetet i Oslo.

Caroline M Hanvold, klinikkassistent
Caroline er klinikkens faste sektretær og overordnede administrator.

Svetlana Mulyukova, klinikkassistent Tannteknikkerstudent og student ved BI.
Blid, hyggelig og alltid ved godt mot. Jobber også som produktspesialist på Osstem tannimplantater for MaxFac Dental AS og som medarbeider ved Proteket AS.

Sara Jalili, klinikkassistent Tannlegestudent.
Sara assisterer under kirurgiske inngrep, jobber i sterilen og hjelper til med andre ting ved klinikken. Hun er blid, hyggelig, pliktoppfyllende og er alltid behjelpelig med arbeidsoppgaver som måtte melde seg. Våre tannleger har for øvrig direkte oppgjør med HELFO (Helseøkonomiforvaltingen/Folketrygden) slik at man slipper å legge ut for mer enn egenandelen i de tilfellene hvor man har krav på trygderefusjon (bl.a. ved behandling av tannkjøttsykdom, kirurgisk fjerning av visdomstenner (operasjon) og innsetting av tannimplantater der tennene er gått tapt pga ulykke/tannkjøttsykdom). .

Partnere:

Tannlege Hanvold AS drives og eies i sin helhet av Bjørn Hanvold. Oslo Implantatsenter AS eies av Karl Iver Hanvold. Firmaene samarbeider tett og deler klinikklokaler.

Ansatte