Karl Iver Hanvold

Karl Iver Hanvold

Tannlege & lege

Karl Iver er utdannet tannlege og lege. Han har spesialkompetanse i lystgass-sedasjon og behandler pasienter med tannbehandlingsangst. Han har også godkjent for implantatprotetikk med trygdestønad, og utfører de fleste implantatkirurgiske inngrepene ved vår klinikk. Karl Iver er for tiden under videreutdannelse ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, Univeristetet i Oslo. For øvrig er han involvert i flere forskningsprosjekter.